Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, nghỉ có hưởng lương mới

Luật mới: Điều 97: 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Luật cũ: Điều 61: 2. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Vậy cách tính như sau:
– Làm thêm giờ ngày thường 150% ( Không thay đổi)
– Làm thêm ngày nghỉ hàng tuần 200% ( Không thay đổi)
– Làm thêm ngày lễ 300% ( Không thay đổi)
– Làm thêm đêm ngày bình thường =150%*130%+20%= 215% ( Thay đổi: cũ là 150%*130%= 195%)
– Làm thêm đêm ngày nghỉ =200%*130%+20%= 280% ( Thay đổi: cũ là 200%*130%=260%)
– Làm thêm đêm ngày lễ =300%*130%+20%= 410% ( Thay đổi: cũ là 300%*130%=390%)

Advertisements

About Hoàng Linh

Simple
This entry was posted in HR - Compensation & Benefit and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s