Category Archives: Human Resource

Cách quản lý nhân sự như thế nào cho hiệu quả ?

Một trong những câu hỏi đau đầu mà ai làm sếp rồi ai làm Nhân sự đề phải phải trả lời. Đó là “cách quản lý nhân sự như thế nào cho hiệu quả ?” Thực ra để trả lời … Continue reading

Posted in Human Resource | Tagged | Leave a comment

Từ điển năng lực Đại học Havard

Tổng quan về năng lực I. Năng lực là gì? Năng lực , theo nhiều thuật ngữ chung, là “thứ” mà một cá nhân phải chứng tỏ để thể hiện sự hiệu quả trong công việc, vai trò, chức năng, … Continue reading

Posted in Human Resource | Tagged , , , , | Leave a comment

Mô hình chẩn đoán tổ chức

Tại sao một tổ chức được hình thành và tại sao nó thay đổi luôn là những đề tài gây hứng thú cho rất nhiều học giả và công trình nghiên cứu. Có thể nói, mục tiêu hướng đến của … Continue reading

Posted in Human Resource | Tagged , , , | Leave a comment

Clip về lãnh đạo dành cho dân nhân sự

Đây là toàn bộ video dành cho Lãnh Đạo , cái này cực kỳ hữu ích cho việc làm đội nhóm & phát triển nhóm . 1) Bộ Video của John C Maxwell 2) Lãnh đạo tạo khác biệt 3) … Continue reading

Posted in Human Resource | Tagged , , | Leave a comment