Tag Archives: Não bộ

Chìa khóa mở cửa tiềm năng ghi nhớ vô hạn của não bộ

Khởi nguồn từ niềm cảm hứng thiên tài ghi nhớ…Vào thế kỷ XVI, một tu sĩ dòng Công giáo người Ý có tên Matteo Ricci (1552 – 1610) đã khiến cho thế giới sửng sốt về khả năng ghi nhớ … Continue reading

Posted in Bẻo can do | Tagged , , , , | Leave a comment